Liên hệ

Ho Chi Minh Office:

 Add:      245 Au Co St. W.5 Dist.11 HCMC. Viet Nam
Tel:        (84.8) 62 722 888 Fax: (84.8) 62 913 667
Hotline:  0933 185 114 Mr. Bond
              0905 274 559 Mrs. Le Este 

Email:     translucent.3d.ceiling@gmail.com   
              
tranxuyensang.hcm@gmail.com

Ha Noi Office:

Add:       Room 606  IPH Tower 241 Xuan Thuy St. Cau Giay Dist.  Ha Noi Viet Nam
Tel:         (84.4) 62 635 067 Fax: (84.4) 62 635 076 
Hotline:  0933 185 114 Mr. Bond
              0902 594 768 Mr. Tommy DOAN

Email    translucent.3d.ceiling@gmail.com
              tranxuyensang.hanoi@gmail.com

Workshop: 

Add:       No. 8 Dong Hung Thuan 31 Dist. 12 HCMC.
              Viet Nam 
Tel:         (84.8) 62 722 88

 

 

 

Gửi thông tin liên hệ

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung